Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Fornøjelser IVS
Kjeld Langes Gade 4, kld.
1367 København K

CVR: 38735683
Mail: info@fornojelser.dk
Tlf.: +45 3120 8539

Generelle betingelser

Fornøjelser.dk er er politisk neutral og uafhængig af særinteresser. Virksomheden  formidler tilbud via e-mail til danske forbrugere og drives på normale, kommercielle vilkår. Alle, der har tilmeldt sig Fornøjelser.dk, har mulighed for at købe værdibeviser, tjensteydelser og produkter/varer fra Fornøjelser.dk’s samarbejdspartnere.

Det er Fornøjelser.dk’s samarbejdspartnere og ikke Fornøjelser.dk selv, der indgår aftale om køb af de varer og tjenesteydelser, som udbydes via Fornøjelser.dk

Du skal være medlem, være fyldt 18 år og bosat i Danmark for at handle på Fornøjelser.dk. Der leveres ikke produkter til udlandet, Grønland eller Færøerne. Når du accepterer de generelle vilkår inden du køber bekræfter du dette. Accept af de generelle vilkår indebærer følgende:

Køb

Køb bestilles online på Fornøjelser.dk, og Fornøjelser.dk forestår udelukkende for købet af ordreseddel.

Det vil altid være Fornøjelser.dk’s samarbejdspartner, der leverer de varer eller tjenesteydelser, som værdibeviset giver adgang til.

Ved bestilling angives navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og kontooplysninger.

Du kan benytte MobilePay, VISA/Dankort, Visa og MasterCard som betalingsmiddel. Der tillægges ikke gebyr til din betaling.

Betaling sker via en sikker forbindelse, hvor indtastede oplysninger krypteres, så de ikke kan læses af andre. Fornøjelser.dk anvender Quickpay som betalingsudbyder.

Fornøjelser.dk har på ingen måde adgang til dine kortoplysninger.

Når du gennemfører en betaling online med betalingskort, er du sikret mod misbrug, idet du kan afvise betalingen, når du modtager din betalingsoversigt. Alle oplyste priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms. Betaling for dit værdibevis trækkes altid med det samme på din konto da værdibeviset udgør den vare, du køber hos os og således uafhængigt af om du køber et bevis til en tjenesteydelse, et ophold eller et produkt, som først sidenhen leveres til dig.

Ordreseddel

Kort tid efter bestillingen modtages en ordreseddel via email. Den unikke kode fra værdibeviset skal bruges ved korrespondance med Fornøjelser.dk

Når købet er gennemført, vil ordreseddel blive sendt til den e-mail-adresse, der angives i forbindelse med bestillingen. Afsendelsen af ordreseddel sker kort tid efter, at betalingen er registreret på vores konto.

Ordreseddel skal altid printes/udskrives og skal medbringes hos hos den relevante samarbejdspartner. Gyldighedsperioden er angivet på ordreseddel, og fremgår ligeledes inden du bestiller. Hvis ikke andet er angivet, er beviset gyldigt i 3 år fra udstedelsen. Vedrører ordreseddel en vare eller tjenesteydelse, som kun udbydes af partneren i en bestemt periode (for eksempel en teateroplevelse eller en koncert på en bestemt dato), vil ordreseddels gyldighed automatisk være begrænset hertil. Alle ordreseddeler er forsynet med en unik kode, der skal oplyses ved indløsning af ordreseddel. Kopiering af eller manipulering med ordreseddel er ikke tilladt.

Levering af varer

Dine varer fremsendes til den oplyste adresse med mindre det på dit ordreseddelstår angivet at du skal foretage dig yderligere - i så fald skal du følge disse anvisninger indenfor den foreskrevne tidsfrist - som oftest vil det medføre at værdibeviset indløses på samarbejdspartnerens hjemmeside. Forventet leveringstid vil fremgå af din ordreseddel.

Fortrydelsesret

Som privatkunde har du 14 dages fuld fortrydelsesret fra den dag, ordreseddel modtages pr. e-mail. Ønsker du at anvende din fortrydelsesret, skal du inden fortrydelse fristens udløb kontakte fornøjelser.dk. Husk at påføre din unikke kode samt kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer).

For fortrydelsesret på tjenesteydelser vil det være aftalen mellem dig og den pågældende leverandør der er gældende efter ordreseddel er indløst. Leverandøren er som udgangspunkt ikke forpligtiget til at refundere din ordreseddel efter de 14 dage, hvis du henvender dig herefter og f.eks. ønsker at indløse ordreseddel til en dato, hvor udbyderen ikke har ledig kapacitet.

Køb af varer, som leveres til dig uden brug af ordreseddel.

Hvis du køber et produkt, som leveres til dig, har du 14 dage fra den dato du modtager varen til at gøre opmærksom på, at du ønsker at fortryde dit køb og herefter 14 dage til at returnere varen.

Ønsker du at anvende din fortrydelsesret, skal du inden fortrydelsesfristens udløb kontakte fornøjelser.dk. Skriv din unikke kode samt kontaktoplysninger telefonnummer, email, adresse og navn.

Du bærer selv omkostninger for returfragt, hvis du fortryder dit køb. Dette gælder dog ikke, hvis din vare er defekt. Her bærer leverandøren altid omkostningerne.

Returnerer du en brugt vare kan annoncøren jf. Forbrugeraftalelovens §8 stk. 1 nr. 9 reducere din refusion i forhold til den værdiforringelse som varen har lidt i forbindelse med anvendelse.

Fornøjelser.dk tilbagebetaler ordreseddel beløb hurtigst muligt, såfremt der er gjort brug af fortrydelsesretten i tide, og ordreseddel er returneret og ubenyttet. Er ordreseddel først blevet indløst, er det ikke muligt at fortryde købet.

Jf. Forbrugeraftaleloven § 18, stk. 2, nr. 2 har du dog ingen fortrydelsesret ved køb af aftaler om indkvartering, transport, forplejning, som fx servering og catering, rekreative fritidsaktiviteter, underholdnings- og idrætsaktiviteter og lignende kulturbegivenheder, hvis det fremgår af aftalen på, hvilken dag(e) aftalen udføres. Køber du et fysisk produkt, som leveres til din privatadresse, gælder fortrydelsesfristen først fra den dato du modtager produktet. I dette tilfælde skal fortrydelsesfristen fremsættes overfor annoncøren og ikke Fornøjelser.dk

Reklamation

Skulle du opleve problemer med din ordreseddel fra Fornøjelser.dk kan du kontakte os.

Købelovens mangelsregler finder anvendelse på varekøb.

Det produkt eller tjenesteydelse, som dit ordreseddel berettiger til leveres af annoncøren og er du utilfreds med dit køb, skal du rette din reklamation og eventuelle erstatningskrav til leverandøren. Fornøjelser.dk er udelukkende formidler af det pågældende tilbud og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i forbindelse med leverandøren levering af produkt eller tjenesteydelse.

Er du utilfreds med leverandøren’s vurdering af din reklamationssag, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/o. Ved indgivelse af en klage skal du angive annoncørens email adresse.

Indløsning af ordreseddel

Ordreseddel kan ikke indløses til kontanter, men kan udelukkende anvendes i forbindelse med køb af den pågældende vare. Det er således ikke muligt at købe andre varer end det annoncerede tilbud for ordreseddel. Værdibevisets gyldighedsperiode er angivet på værdibeviset. Gyldighedsperioden for det pågældende tilbud fremgår ligeledes på Fornøjelser.dk. Hvis ikke andet er angivet, er beviset gyldigt i tre år fra værdibevisets udstedelse. Gælder værdibeviset for en vare eller tjenesteydelse, der udelukkende udbydes i en given periode, begrænses værdibevisets gyldighed hertil. Når du ikke at indløse dit værdibevis, kan du henvende dig hos annoncøren og få udstedt et tilgodebevis på tilbuddets beløb. Tilgodebeviset har samme pålydende værdi som dit køb på fornøjelser.dk og er som minimum gyldigt indtil 6 måneder efter udløb af den oprindelige Fornøjelser.dk. Dette gælder dog ikke, hvis dit køb var omfattet af Forbrugeraftaleloven § 18, stk. 2, nr. 2 jf. foregående afsnit. Du kan ikke få konverteret dit værdibevis til et tilgodebevis ved henvendelse til Fornøjelser.dk

Ansvarsbegrænsing og forbehold

Fornøjelser.dk fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, der leveres i forbindelse med indløsning af værdibeviset. Den tjenesteydelse eller produkt, som værdibeviset giver adgang til, leveres af samarbejdspartneren i eget navn, og fornøjelser.dk er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdspartnerens levering af varen eller tjenesteydelsen. fornøjelser.dk er ikke forpligtet til at udbetale erstatning for eventuelle tab under følgende omstændigheder:

  • Samarbejdspartnerens konkurs
  • Værdibeviset er ikke blevet indløst hos leverandøren
  • Varen eller tjenesteydelsen modsvarer ikke kundens forventninger

Fornøjelser.dk er tilgængelig for websitets brugere 24 timer i døgnet. Fornøjelser.dk garanterer ikke, at sitet til enhver tid fungerer optimalt. Fornøjelser.dk kan ikke drages til ansvar for eventuelle uheld som følge af benyttelsen af fornøjelser.dk, eks. tab af data eller skader på computeren system. Brugeren er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte websitet, herunder browser, email, internetadgang mm. Fornøjelser.dk fraskriver sig ligeledes ansvaret for enhver form for tab forårsaget af anvendelsen af Fornøjelser.dk, uden at de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger følges.

Personoplysninger

Når du køber et værdibevis på Fornøjelser.dk registrerer vi de oplysninger, du oplyser om navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Vi henviser i øvrigt til vores cookie- og privatlivspolitik.

Cookie- og privatlivspolitik

Fornøjelser.dk er ansvarlig for håndtering og indsamling af data. Det er kun et meget begrænset antal medarbejdere, der har adgang til dine data. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Fornøjelser.dk, skal du kontakte fornøjelser.dk på info@fornojelser.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme til os. Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven. Fornøjelser.dk bruger cookies til at føre bruger statistik og demografiske demografiske for at sikrevisning af reklameformater. Til brug herfor registrerer vi udelukkende informationer af teknisk karakter som brugertid, browsertype, IP-numre m.v. Ved alle reklameformater registrerer vi, om du klikker på de leverede annoncer.

Den dataansvarlige på fornøjelser.dk er Dorthe Søgaard. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret men transmitterer kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til fornøjelser.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Vi bruger en log statistik på fornøjelser.dk der betyder, at et statistiksystemet opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende, hvor besøgende kommer fra og hvor websitet forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere fornøjelser.dk.

Nyhedsbrev

Besøger du vores hjemmeside via et link i nyhedsbrevet vil du blive logget direkte ind på din konto. Dit nyhedsbrev er derfor personligt og hverken nyhedsbrevet i sin helhed eller links fra nyhedsbrevet bør distribueres til tredjepart, da de således kan få adgang til dine brugeroplysninger.

Modtagelse af fornøjelser.dk's mails og værdibeviser

Du kan til hver en tid afmelde dig via din fornøjelser.dk konto. eller ved at anvende det link, der står i hver mail, du modtager. Vi foretager direkte markedsføring af vores tilbud primært via elektroniske nyhedsbreve suppleret med markedsføring via sociale medier, som b.la. Facebook. Fornøjelser.dk mails og værdibeviser afsendes fra info@fornojelser.dk. Afhængig af din computers opsætning er der en risiko for, at mails havner i din spam-mappe. Du kan undgå dette ved at tilføje info@fornøjelser.dk i din adressebog. Ved tilmelding til nyhedsbrev registrerer vi din e-mail adresse. E-mail adressen videregives ikke til andre.

Ændring af betingelser

Fornøjelser.dk har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser er tilgængelige på Fornøjelser.dk

Lovvalg og tvister

Køb via fornøjelser.dk, der knytter sig til ovenstående vilkår, er underlagt dansk ret.